Integritetspolicy

Cookies
På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Den insamlade informationen används för att utveckla webbplatsen och förbättra användarupplevelsen för dig. Cookien identifierar inte dig personligen, utan endast webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil.

Så lång tid sparas cookies
Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader, men de förnyas efter varje besök.

Så raderar och undviker du cookies
Om du inte accepterar cookies, kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Här hittar du mer information om hur du kan hantera cookies för olika webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

En temporär cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används temporära cookies för att identifiera ditt nuvarande besök.

Hur inhämtar vi personuppgifter om dig?
Vi samlar in personuppgifter om dig via våra tekniska verktyg och tjänster, inräknat e-postmeddelanden till och från Tid&Doft. Du som deltar på tävlingar  inhämtar vi också information från för att kunna skicka instruktioner . Vi lagrar din e-post adress som bilaga på vår server efter eventet men använder inte anmälningslistor eller annan adressinformation för marknadsföringssyfte.

Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att hantera vårt löpande arbete, bland annat för att följa gällande lagar, regler, förordningar, vägledningar, standarder och branschspecifika/yrkesmässiga regler och bestämmelser och tillgodose krav och förfrågningar från inhemska och utländska tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och brottsbekämpande myndigheter samt för att uppfylla våra skyldigheter i samband med rättsliga processer eller rättstvister och utreda och vidta åtgärder mot användare som bryter mot våra regler och agerar på ett sätt som är olagligt eller skadligt för andra eller andras egendom.

 

Om du har frågor eller förfrågningar om behandlingen av dina personuppgifter eller behöver ytterligare information kan du kontaka Tid&Doft, Bollv1. 516 34 Dalsjöfors, 033-270640

info@tidochdoft.se